ASM

Hoe kunnen we vanuit alle verschillende vakgebieden/ disciplines en kokers het beste samenwerken, verbinden en de beweger centraal gaan stellen? Hoe kunnen we zorgen dat kinderen blijven bewegen? Hoe kunnen we zorgen dat hetgeen de fysiotherapeut instrueert goed opgepakt wordt door de clubtrainer? Hoe zorgen we ervoor dat we een buitenruimte inrichten op zo’n manier dat iedereen er op een effectieve en leuke manier gebruik van kan maken? En hoe kunnen we in Veendam samen optrekken tegen de maatschappelijke digitalisering en individualisering?

De Athelic Skills Model taal

Het leren spreken van de zogenoemde “ASM taal” kan ons hierin helpen. Het ASM, Athletic Skills Model, is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd bewegingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur en is daarmee de verbindende taal tussen alle kokers/ eigen vakgebieden waarin we soms werken. De ASM taal richt zich op alle bewegers, van elk niveau en van elke leeftijd en stelt vaardigheden en de beweger zelf centraal. Meer achtergrondinformatie over ASM vind je hier.

Opleidingsmogelijkheden

Ook de ASM taal leren spreken? Volg de incompany advanced opleiding die in november in Veendam van start gaat. Meer informatie over de opleiding vind je hier.