Ons team

Veendam Beweegt is onderdeel van de gemeente Veendam en is verantwoordelijk voor:

  • Sportstimulering
  • Verenigingsondersteuning
  • Verhuur en exploitatie van sportaccommodaties

Deze taken worden uitgevoerd door een jong en ambitieus team. Sport is de verbindende factor en daardoor wordt er veel waarde gehecht aan samenwerking en overleg. Ook wordt er geprobeerd optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, de juiste speler op de juiste positie. Daarnaast staat het team altijd open voor nieuwe projecten en evenementen die aansluiten bij het doel om zoveel mogelijk inwoners van Veendam in beweging te brengen.

Mark Bakker
Teamleider sport
Sportstimulering en verenigingsondersteuning
Exploitatie sportaccommodaties en zwembad Tropiqua
Inzet ontwikkeling Leer- Sportpark Langeleegte

Jan Smeenge
Domeinhouder buitensportaccommodaties en speelplaatsen
Exploitatie buitensportaccommodaties en speelterreinen

Marian Slim
Medewerker verhuur
Planning en facturering sportaccommodaties

Ellin Pelgrim
Beleidsmedewerker
Sportbeleid opstellen
Sportsubsidies
Monitoring en verantwoording
Afstemming Sociaal

Kevin de Haan
sportconsulent
Sportstimulering en verenigingsondersteuning
Verantwoordelijk inrichting gymzalen
Weerbaarheidstrainer

Sven Oost
sportconsulent
Sportstimulering en verenigingsondersteuning

Leny Flap
sportconsulent
Ondersteuning verhuur en beleid
Jarno Ruiters
stagiair facilitair
Opzetten subsidie platform op www.veendambeweegt.nl