Ons team

Veendam Beweegt is onderdeel van de gemeente Veendam en is verantwoordelijk voor:

  • Sportstimulering
  • Verenigingsondersteuning
  • Verhuur en exploitatie van sportaccommodaties

Deze taken worden uitgevoerd door een jong en ambitieus team. Sport is de verbindende factor en daardoor wordt er veel waarde gehecht aan samenwerking en overleg. Ook wordt er geprobeerd optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, de juiste speler op de juiste positie. Daarnaast staat het team altijd open voor nieuwe projecten en evenementen die aansluiten bij het doel om zoveel mogelijk inwoners van Veendam in beweging te brengen.

Portretfoto teamleider Mark Bakker in Henk Nienhuis Stadion

Mark Bakker
Teamleider sport
Sportstimulering en verenigingsondersteuning
Exploitatie sportaccommodaties en zwembad Tropiqua

Portretfoto collega Jan Smeenge in Henk Nienhuis Stadion

Jan Smeenge
Domeinhouder buitensportaccommodaties en speelplaatsen
Exploitatie buitensportaccommodaties en speelterreinen

Portretfoto collega Marian Slim in Henk Nienhuis Stadion

Marian Slim
Medewerker speciale doelgroepen

Portretfoto collega Ellin Pelgrim in Henk Nienhuis Stadion

Ellin Pelgrim
Beleidsmedewerker
Sportbeleid opstellen
Sportsubsidies
Monitoring en verantwoording
Afstemming Sociaal

Portretfoto collega Kevin de Haan in Henk Nienhuis Stadion

Kevin de Haan
sportconsulent
Sportstimulering en verenigingsondersteuning
Verantwoordelijk inrichting gymzalen
Weerbaarheidstrainer

Portretfoto collega Sven Oost in Henk Nienhuis Stadion

Sven Oost
sportconsulent
Sportstimulering en verenigingsondersteuning

Portretfoto collega Freek Hogendorp op Skills garden
Freek Hogendorp
Combinatiefunctionaris Sport
Sportstimulering en verenigingsondersteuning