Voor inwoners

Veendam Beweegt vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Veendam hun leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Een gevarieerd sport- en beweegaanbod draagt hieraan bij, maar daarnaast is het ook belangrijk om extra aandacht te schenken aan de aangepaste sporters en vitale ouderen. Ook het wegnemen van financiële drempels kan bijdragen aan een leven lang kunnen sporten en bewegen. Op deze pagina vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:

Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds

Inwoners uit de gemeente Veendam die niet de financiële middelen hebben om de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit te kunnen betalen kunnen een aanvraag indienen bij het fonds.

Lokaal Sportakkoord Veendam

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Dit akkoord bestaat uit een aantal afspraken over sport en bewegen in de nabije toekomst. Er is in overleg met de verschillende partners voor gekozen om in te zetten op 3 ambities: Inclusief sporten & bewegen, Jeugd vaardig in beweging en Vitale sportaanbieders. Het Veendam Beweegt Sport- en cultuurfonds draagt bij aan de eerste ambitie uit dit akkoord.

Wanneer kom je in aanmerking?

Het Veendam Beweegt Sportfonds is er voor inwoners van 18 jaar of ouder met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld wanneer je rond moet komen van een uitkering of te maken hebt met schulden. Twijfel je of je in aanmerking komt voor een bijdrage van het fonds? Neem dan contact op met Veendam Beweegt en vraag naar de voorwaarden.

Een aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag doe je door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen.

Medewerkers van Veendam Beweegt beoordelen de aanvraag en nodigen de aanvrager uit voor een kennismakingsgesprek. Wanneer de aanvraag tot een daadwerkelijke bijdrage komt zullen de lidmaatschapskosten met een maximum van €250,- rechtstreeks overgemaakt worden aan de sport- of cultuuraanbieder. De toekenning is voor een jaar, de deelnemer spreekt door het doen van de aanvraag de intentie uit om het hele jaar aan de sport- of cultuuractiviteit deel te nemen. De medewerkers van Veendam Beweegt zullen hierop toezien.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds sport en cultuur

Wil je zoon of dochter graag sporten maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding en schoenen.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon. Hij of zij kent de spelregels en weet of je in aanmerking kunt komen. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je zoon of dochter vaak al binnen drie weken sporten of op les. 

Wanneer kom je in aanmerking?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom de ouders sport- en/of cultuurlessen niet kunnen betalen. Twijfel je of jullie in aanmerking komen? Stuur een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl, dan wordt er in overleg gekeken naar de mogelijkheden.

Een aanvraag indienen

Heeft je zoon of dochter een keuze gemaakt van welke sport- of cultuuractiviteit het lid wil worden? Stuur dan een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl, dan helpen de medewerkers bij het indienen van de aanvraag.

Extra informatie

 • Voor een sportaanvraag is maximaal €300- per kind per jaar beschikbaar. Een deel van dat bedrag mag gebruikt worden voor de aanschaf van kleding/schoenen/attributen.
 • Voor alle kinderen uit een gezin kan een aanvraag ingediend worden.
 • Er kan voor een kind een aanvraag ingediend worden bij het Jeugdfonds Sport én bij het Jeugdfonds Cultuur. Je kunt dus van beide fondsen tegelijk gebruik maken. Voor een cultuur aanvraag is €500,- per kind per jaar beschikbaar.
 • De contributie wordt rechtstreeks aan de vereniging of sportaanbieder betaald door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, je ontvangt als ouder geen geld.

Stichting Leergeld

Naast het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt ook Stichting Leergeld gezinnen die een inkomen hebben op bijstandsniveau. Het verschil tussen beide fondsen is dat het Jeugdfonds zich alleen richt op structurele sportieve of culturele activiteiten. Bij Stichting Leergeld kunnen ouders ook terecht voor bijvoorbeeld een bijdrage voor schoolactiviteiten,  voor zwemlessen of voor de aanschaf van een laptop. 

Meer weten over Stichting Leergeld? Kijk op de website van Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen.

Aangepast sporten

Voor mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, ook wel de unieke sporters, is het belangrijk dat er genoeg aanbod is. In de gemeente Veendam kunnen unieke sporters terecht bij verschillende verenigingen. Veendam kent een aantal verenigingen dat zich specifiek bezig houdt met unieke sporters. Deze verenigingen heb gezamenlijk een bereik van ongeveer 250 leden afkomstig uit de regio. Daarnaast zijn er ook een tweetal reguliere verenigingen met aanbod voor unieke sporters. Wanneer binnen een vereniging de ambitie bestaat om hun unieke ledenaantal te verhogen of te beginnen met een unieke afdeling, kan de vereniging, indien nodig, terecht bij de gemeente voor advies.

Vitale ouderen

In Nederland stijgt de levensverwachting; we worden namelijk steeds ouder. Naarmate onze leeftijd stijgt, neemt ook de behoefte aan zorg toe. Deze trends, in combinatie met de nadrukkelijke wens om langer maatschappelijk actief en betrokken te blijven, maakt dat gezond ouder worden een steeds belangrijker thema is. Voldoende bewegen speelt hierbij een grote rol. Deelnemen aan sportieve activiteiten zorgt voor het verhogen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van senioren. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat senioren die bewegen minder eenzaam zijn. 

Gelukkig is er in Veendam een ruim beweegaanbod voor senioren. Naast het aanbod bij de sportverenigingen, biedt ook Welzijnsstichting De Basis verschillende sportieve activiteiten aan voor ouderen. Kijk bij sporten voor het complete overzicht.

Beweegrichtlijnen

We weten allemaal dat het belangrijk is om te bewegen. Maar hoeveel moet je bewegen om gezond te blijven? Daarvoor zijn beweegrichtlijnen opgesteld door De Gezondheidsraad in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De beweegrichtlijnen voor volwassenen en ouderen

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensieve bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
 • En: voorkom veel stilzitten.

De beweegrichtlijnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
 • En: voorkom veel stilzitten.

Voor kinderen jonger dan vier jaar geven de beweegrichtlijnen, wegens gebrek aan onderzoek, geen advies. Voor hen is het belangrijkste dat ze gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Meer weten over de beweegrichtlijnen? Kijk op de website Alles over Sport.