Algemene informatie ASM

Een vroegtijdige eenzijdige belasting of specialisatie zorgt voor een grotere kans op blessures, overbelasting en uitval. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen. Op alle niveaus, voor alle leeftijden!

De schijf van 10!

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in ons beweeggedrag en biedt een structuur voor beweegprogramma’s. Het is universeel toepasbaar voor alle vormen van sport en bewegen en kan daarmee een gemeenschappelijke taal zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. Bovendien heeft het ASM de Schijf van 10! als basis voor de inrichting van de Skills Garden in Veendam gebruikt. De Skills Garden biedt met de grote variatie aan velden, patronen en toestellen voor elke leeftijd en elk niveau de mogelijkheid om op een leuke en veelzijdige wijze te bewegen.

ASM Schijf van 10

De 10 grondvormen van bewegen zijn:

  1. Balanceren en vallen
  2. Stoeien en vechten
  3. Gaan en lopen
  4. Springen en landen
  5. Rollen, duikelen en draaien
  6. Gooien, vangen, slaan en mikken
  7. Trappen, schieten en mikken
  8. Klimmen en klauteren
  9. Zwaaien en slingeren
  10. Bewegen op – en maken van muziek