Wijk Ontmoetings Plekken (WOP’s)

Een plek om te ontmoeten en te bewegen, zo kan een Wijk Ontmoetings Plek het beste omschreven worden. In Veendam zijn in totaal 9 WOP’s, verspreid over de gehele gemeente. Een WOP zorgt voor het versterken van de leefbaarheid in de wijk, het draagt bij aan de sociale veiligheid en kinderen worden motorisch vaardiger. Daarnaast is een WOP zo ingericht dat jong en oud er gebruik van kan maken.

Wijk ontmoetingsplaats Veendm Noord

De 9 verschillende WOP’s bevinden zich op de volgende locaties:

  • Bareveld aan de Pijlkruidstraat;
  • Wildervank aan de Groen van Prinstererlaan;
  • Provinciehoek aan de Twenthelaan;
  • Rivierenbuurt aan de Lauwers;
  • Zeestratenwijk aan de Kieler Bocht;
  • Scheepskwartier aan beide zijden van de Galjootstraat;
  • Centrum achter het gemeentehuis in het Julianapark;
  • Veendam Noord aan de Troelstrastraat;
  • Buitenwoel/Golflaan aan de Weverstraat/Schilderslaan