Sportbeleid

Naast het verhogen van de sportparticipatie en het exploiteren van de sportaccommodaties houdt team sport zich ook bezig met het sportbeleid. Wat zijn de trends, waar moet op ingespeeld worden en hoe ziet sport er in de toekomst uit in de gemeente Veendam. Om hier richting aan te kunnen geven zijn verschillende beleidsstukken opgesteld waaronder een Sportnota en een Lokaal Sportakkoord.

Sportnota

Op 08 maart 2021 is tijdens de openbare vergadering van de raad van de gemeente de sportnota “Samen brengen we Veendam in beweging” 2021-2026 vastgesteld. De inhoud van de sportnota vindt u in het bestand hieronder.