Sportbeleid

Naast het verhogen van de sportparticipatie en het exploiteren van de sportaccommodaties houdt team sport zich ook bezig met het sportbeleid. Wat zijn de trends, waar moet op ingespeeld worden en hoe ziet sport er in de toekomst uit in de gemeente Veendam. Om hier richting aan te kunnen geven zijn verschillende beleidsstukken opgesteld waaronder een Sportnota en een Lokaal Sportakkoord.

Sportnota

In de programmabegroting van 2019 is vastgesteld dat de Sportnota ‘Sport op waarde geschat’ herijkt moest worden. In de nieuwe nota wordt richting gegeven aan de onderwerpen accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sportstimulering. Na vaststelling van de sportnota wordt deze hier zo snel mogelijk gepubliceerd.