Lokaal Sportakkoord Veendam Beweegt

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Nog even in het kort. Een Lokaal Sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over sport en bewegen in de nabije toekomst. In de gemeente Veendam is gekozen om van 2020 tot en met 2022 te werken aan drie ambities:

1. Deelakkoord 1: Inclusief sporten & bewegen
Inwoners in de gemeente veendam ervaren geen enkele maatschappelijke, financiële, medische of andersoortige drempel om te sporten en/of te bewegen, voor iedereen is er toegang tot passend sport- en beweegaanbod. 

2. Deelakkoord 2: Jeugd vaardig in beweging
Kinderen en jongeren in de gemeente Veendam zijn vaardiger in bewegen, doordat zij vaker in beweging zijn, door deelname een aansprekende sport- en beweegactiviteiten, verzorgd door kundige begeleiding. 

3. Deelakkoord 3: Vitale sportaanbieders
Sportverenigingen in de gemeente Veendam zijn sociale actieve en toekomstbestendige clubs met voldoende leden en kwalitatief geschoold kader, die waar mogelijk samenwerken op het gebeid van kennisdeling en clubontwikkeling. 

Het Lokaal Sportakkoord Veendam kunt u downloaden door op deze link te klikken. Voor het uitvoeren van de ambities is voor 2020, 2021 en 2022 een budget van € 20.000 per jaar beschikbaar. 

Werkwijze 2021-2022

Over de manier waarop de uitvoeringsbudgetten 2021 en 2022 verdeeld en besteed worden ontvangt u rond februari 2021 bericht.   

Kerngroep Sportakkoord Veendam

Om uitvoering te geven aan het sportakkoord is een kerngroep gevormd. In de kerngroep zijn verschillende verenigingen vertegenwoordigd. Deze kerngroepleden vertegenwoordigen niet hun eigen organisaties, maar denken mee voor de totale sportsector.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gestelde ambities en beoordeelt de subsidieaanvragen*. 

De stuurgroep bestaat op dit moment uit:

  • Derk van der Laan, vv Wildervank
  • Heleen Spelde, ZPC THOR/ Fysiotherapie Torenstraat
  • Aukje de Jong, SV Clias
  • Bjarne Schutt, Volleybalvereniging Flash
  • Medewerker team sport, gemeente Veendam

* Als een kerngroep lid zelf direct betrokken is bij een subsidieaanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

Contactgegevens

Bij vragen kunt u contact opnemen met team sport door te mailen naar veendambeweegt@veendam.nl