Lokaal Sportakkoord Veendam Beweegt

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Nog even in het kort. Een Lokaal Sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over sport en bewegen in de nabije toekomst. In de gemeente Veendam is gekozen om van 2020 tot en met 2022 te werken aan drie ambities:

Deelakkoord 1: Inclusief sporten & bewegen

Inwoners in de gemeente veendam ervaren geen enkele maatschappelijke, financiële, medische of andersoortige drempel om te sporten en/of te bewegen, voor iedereen is er toegang tot passend sport- en beweegaanbod. 

Deelakkoord 2: Jeugd vaardig in beweging

Kinderen en jongeren in de gemeente Veendam zijn vaardiger in bewegen, doordat zij vaker in beweging zijn, door deelname een aansprekende sport- en beweegactiviteiten, verzorgd door kundige begeleiding. 

Deelakkoord 3: Vitale sportaanbieders

Sportverenigingen in de gemeente Veendam zijn sociale actieve en toekomstbestendige clubs met voldoende leden en kwalitatief geschoold kader, die waar mogelijk samenwerken op het gebied van kennisdeling en clubontwikkeling. 

Voor het uitvoeren van de ambities is voor 2020, 2021 en 2022 een budget van € 20.000 per jaar beschikbaar. Voor het jaar 2021 is in verband met de coronamaatregelen dit budget verdubbeld.

Kerngroep Sportakkoord Veendam

Om uitvoering te geven aan het sportakkoord is een kerngroep gevormd. In de kerngroep zijn verschillende verenigingen vertegenwoordigd. Deze kerngroepleden vertegenwoordigen niet hun eigen organisaties, maar denken mee voor de totale sportsector. De kerngroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gestelde ambities en beoordeelt de subsidieaanvragen*.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit:

  • Derk van der Laan, vv Wildervank
  • Heleen Spelde, ZPC THOR/ Fysiotherapie Torenstraat
  • Aukje de Jong, SV Clias
  • Ellin Pelgrim, beleidsmedewerker team sport, gemeente Veendam

*Als een kerngroep lid zelf direct betrokken is bij een subsidieaanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.