Voor scholen

Op deze pagina vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:

Bewegingsonderwijs

Een leven lang met plezier sporten en bewegen begint bij de jeugd. Veendam kent ca 4250 kinderen in de leeftijdsgroep van 4 t/m 17 jaar. Kinderen bewegen steeds minder en de motorische vaardigheden gaan achteruit. Als kinderen niet vaardig zijn in sport en bewegen, is de kans ook groter dat ze minder plezier beleven in sport en bewegen en ook in hun vrije tijd minder gaan bewegen.

Het bewegingsonderwijs is dé plek waar alle kinderen samenkomen en waar qua motorische ontwikkeling de grootste winst te behalen is. Vakleerkrachten in het onderwijs leveren een grote bijdrage aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de formatie en maakt daarin haar eigen keuzes. De gemeente stimuleert echter wel de inzet van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs met als doel; twee uur vakonderwijs per week. Met de mogelijkheden van de structurele regeling ‘Impuls  brede scholen, sport en cultuur’ kan de rol van de vakleerkracht in het basisonderwijs uitgebreid worden naar de rol van een ‘brede vakleerkracht’. Waarbij naast reguliere lesgeeftaken ook ruimte ontstaat voor andere taken, zoals verbinder naar de lokale sportaanbieders, weerbaarheidsdocent, intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur, enz.  

Hiermee spelen we in op de ambities van het gezondheidsbeleid om meer weerbaardere jongeren en gezondere kinderen te creëren. Van belang is dat de motorische achterstanden in kaart worden gebracht. Het impuls biedt een mooie kans om de sportparticipatie onder de jeugd te verhogen en zo op maat in te spelen op de motorische achterstanden. Tevens biedt het impuls een mooie kans om een brug te slaan tussen het bewegingsonderwijs en de ASM-methode die we in het DNA van de gemeente willen verweven, met als doel de gezondheidscijfers aanzienlijk te verhogen.

Als school geïnteresseerd in de structurele regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’? Stuur een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl voor meer informatie.

Vakgroep

Op een aantal scholen in Veendam zijn vakleerkrachten actief. Deze vakleerkrachten vormen samen de Vakgroep en zij organiseren jaarlijks sportdagen voor de scholen van het basis en speciaal onderwijs.

Zwemonderwijs

Vroeger was schoolzwemmen heel gewoon. Tegenwoordig is dat helaas niet meer zo vanzelfsprekend maar in de gemeente Veendam gelukkig wél! In onze gemeente krijgen alle kinderen uit de groepen 4 en/of 5 1 keer in de week of 1 keer in de 14 dagen zwemles.  Hoewel de meeste kinderen op die leeftijd inmiddels al een zwemdiploma hebben, zijn de lessen toch van groot belang. Een grote groep kinderen zwemt namelijk nauwelijks na het behalen van een zwemdiploma. Hierdoor raken ze zelfvertrouwen kwijt maar soms ook deels de geleerde vaardigheden. Het bezit van een zwemdiploma op jonge leeftijd is dus geen garantie voor een zwemveilige toekomst later. De geleerde vaardigheden moeten onderhouden worden en dat is één van de belangrijkste doelstellingen tijdens de schoolzwemlessen.

Tijdens de les wordt de groep opgedeeld, leerlingen die het diploma A nog niet hebben komen in een aparte groep. Het doel is om de leerlingen minimaal het diploma A te laten behalen. De overige kinderen kunnen in de andere groep toewerken naar het B of C diploma. Plezier en bewegen staat tijdens de lessen voorop, het behalen van het B of C diploma is niet het specifieke einddoel.

Commissie voor de Schoolsport

De Gemeentelijke Commissie voor de Schoolsport Veendam is opgericht in 1968. Vanaf dat moment organiseert de Commissie jaarlijks diverse (buitenschoolse) toernooien en clinics voor het voortgezet onderwijs in Veendam. 

Naast de bovenstaande activiteiten organiseert de Commissie sinds 1972 ook jaarlijks een schoolsportuitwisseling met de Duitse stad Norden.

Het doel van de Commissie voor de Schoolsport is om de sportdeelname onder de kinderen in Veendam en omgeving te verbreden waarbij plezier, beleving en bewegen centraal staan.  Hierbij wordt nauw samengewerkt met de diverse sportverenigingen en instanties in de buurt om de kinderen in aanraking te laten komen met de verschillende sporten.

Ricardo Brongers
Secretaris Commissie voor de Schoolsport
E-mail: sr.brongers@winklerprins.nl
Voor de facebookpagina klik hier

Jeugdfonds Sport & Cultuur

zwart blauw vierkant met daarin de tekst Jeugdfonds Sport en cultuur

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er in iedere klas gemiddeld 2 á 3 kinderen zitten die opgroeien in armoede. Die kinderen kunnen niet voetballen, turnen, judoën of hockeyen omdat hun ouders het niet kunnen betalen. En dat terwijl het enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen om mee te kunnen doen. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winst en verlies, ze kunnen zich beter concentreren, doen vaardigheden op en maken nieuwe vrienden. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en worden leerprestaties beter. 

Op iedere school een intermediair

Wanneer er thuis te weinig geld is om de contributie te betalen kunnen ouders/verzorgers een aanvraag laten indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen maar dit moet gedaan worden door een intermediair, een soort tussenpersoon. Via veendambeweegt@veendam.nl kunnen ouders contact opnemen met de medewerkers van Veendam Beweegt om een aanvraag in te dienen. Maar ook leerkrachten en ib’ers kunnen intermediair worden.  Het is wenselijk om op iedere school een intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te hebben zodat het voor ouders/verzorgers eenvoudig wordt om een aanvraag in te dienen. 

Intermediair worden?

Wil je daadwerkelijk helpen en kinderen uit gezinnen met weinig geld meer kansen geven? Maak het verschil en meld je aan als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Als intermediair kun je eenvoudig online een aanvraag doen voor de contributie en eventueel de benodigde attributen voor gezinnen in armoede. Stuur een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl voor meer informatie of ga naar de website van het Jeugdfonds om je gelijk als intermediair aan te melden. 

Promotie materiaal

Om de bekendheid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te vergroten is er promotiemateriaal beschikbaar.  Eventueel kunnen de gegevens van de intermediair van de school toegevoegd worden op de posters en flyers. Wanneer een school promotiemateriaal wil ontvangen kan er contact opgenomen worden met de medewerkers van Veendam Beweegt.