Athletic Skills Model

Het Athletic Skills Model (ASM) is een talentontwikkelingsmodel met een wetenschappelijke en praktisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van bewegen van jong tot oud, voor mensen met en zonder beperking, in de topsport, breedtesport & lifestyle, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst & cultuur. Op deze pagina lees je meer over: