Tegemoetkoming amateursport organisaties (TASO)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Om de amateursport tegemoet te komen in de financiële gevolgen is er landelijk een bedrag van 19,5 miljoen beschikbaar voor de zogeheten TASO-regeling. Deze regeling is bedoeld voor sportverenigingen die (gedeeltelijk) eigenaar zijn van een accommodatie.

De TASO-regeling kort samengevat
Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen, de zogeheten TASO-regeling. Een amateursportorganisaties komt voor deze eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. De tegemoetkoming bedraagt: € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten), € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). Om in aanmerking te komen voor de TASO-regeling mag de vereniging geen gebruik hebben gemaakt van de eerdere TOGS-regeling en in de doorlopende lasten mogen geen huurlasten zijn opgenomen.

Aanvraagprocedure
De tegemoetkoming kan aangevraagd worden via een formulier, dat vanaf 15 september 2020 op de website van DUS-I wordt gepubliceerd. Op deze website is alle relevantie informatie over de regeling terug te vinden inclusief een verhelderend filmpje. Aanvragen kunnen voor een van de twee perioden, of voor beide worden ingediend. Deze perioden zijn 1 maart t/m 31 mei 2020 en 1 juni t/m 31 augustus 2020. Aanvragen is mogelijk van 15 september tot en met 4 oktober 2020. De uitslag of de vereniging de tegemoetkoming ontvangt volgt uiterlijk 1 december 2020.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.