Subsidiebudget BOSA opgehoogd, nu ook subsidie voor veiligheid

Per 1 juli zijn een aantal wijzigingen aangebracht binnen de BOSA-regeling, de stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Binnen BOSA kunnen sportclubs subsidie aanvragen voor investeringen in hun sportaccommodaties. Naast een paar technische wijzigingen is er per 1 augustus een nieuwe categorie waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden: de veiligheidsbeleving op de sportaccommodatie.

Veiligheidsscan en maatregelen
De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de veiligheidsbeleving bij een sportaccommodatie. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de veiligheidsbevorderende maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen. De subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten van de activiteiten.

Pot nog niet leeg
Omdat de regeling is uitgebreid, is tevens het budget opgehoogd. Voor 2020 was in eerste instantie 87 miljoen euro subsidie beschikbaar; dit budget is met zeven miljoen verhoogd tot 94 miljoen euro. Het lijkt erop dat de pot dit jaar niet leeg gaat. Per 30 juli is pas 25 van de beschikbare 94 miljoen euro aangevraagd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.sportstroom.nl/bosa