Sport en COVID-19: aangescherpte maatregelen

Dinsdagavond 13 oktober, is er wederom een persconferentie geweest van premier Mark Rutte. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze gelden (met terugwerkende kracht) vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. De nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor sportverenigingen en sportscholen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen heeft de Noodverordening inmiddels vastgesteld. Er kan nog gesport worden, maar onder strengere voorwaarden. In dit bericht staan de belangrijkste maatregelen voor de sport die in ieder geval voor de komende vier weken gelden.

Belangrijkste maatregelen voor de sport

 • Sportkantines blijven gesloten.

De kantine mag alleen gebruikt worden voor noodzakelijke bestuursvergaderingen of overleg. Het advies is om dit zoveel mogelijk te beperken en vergaderingen digitaal te organiseren.

 • Douches en kleedkamers zijn gesloten.

Toiletten mogen geopend blijven. Zorg voor frequente schoonmaak en minimaal gebruik. Voor het onderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden. De kleedruimtes van Zwembad Tropiqua mogen geopend blijven.

 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden.

Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand. Zodra er sporters van 18 jaar en ouder deelnemen geldt het maximum van 30 in de ruimte.

 • Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden en op basis van de volgende voorwaarden:
  • voor binnensporten geldt een maximum van totaal 30 personen per zelfstandige ruimte met 1,5 meter afstand. Zorg waar nodig voor een goed deurbeleid!
  • Voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen. De groepen van 4 personen blijven in een vaste samenstelling.
  • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand.
  • Voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van 4 personen per groepje, inclusief begeleider/trainer.
 • Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten.

Dit geldt bij alle leeftijdsgroepen. Sporters komen niet eerder en vertrekken na afloop direct.

 • Geen wedstrijden en competities voor alle sporten en voor alle leeftijden.

Kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling nog wel trainingswedstrijdjes spelen, maar alleen binnen de eigen vereniging.

 • Mondkapjes vanaf 13 jaar in binnenruimtes.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Tijdens het sporten hoeft dit niet.

Handhaving

De organisatie en begeleider van de sportactiviteiten heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de geldende corona-maatregelen. Dit geldt zowel voor de binnen- als de buitensport. Zorg voor een corona coördinator op locatie! Bij het niet naleven van de maatregelen kan een beheerder of toezichthouder vanuit de gemeente handhavend optreden. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de maatregelen kan de gemeente besluiten een accommodatie tijdelijk te sluiten of een gebruikersgroep de toegang in een binnensportaccommodatie tijdelijk te ontzeggen.

Financieel

De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Deze maatregelen kunnen ook voor de sport financiële gevolgen hebben. Op korte termijn worden deze gevolgen besproken met de minister. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de inmiddels bestaande regelingen (TASO, TVS e.d.)  hiervoor de basis zullen vormen. Wanneer hierover meer informatie beschikbaar is worden jullie op de hoogte gesteld.

Informatie

Het meest actuele protocol Verantwoord Sporten is te vinden op de website van NOC*NSF. Lees dit protocol goed door. Het zal de meeste vragen beantwoorden of lees de FAQ van NOC*NSF.  Voor sport specifieke vragen en/of richtlijnen kijk op de website van de sportbond.