Pilot Veendam Beweegt Sportfonds van start

Veendam Beweegt start vanuit het Lokaal Sportakkoord een pilot Veendam Beweegt Sportfonds. Inwoners uit de gemeente Veendam die niet de financiële middelen hebben om de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit te kunnen betalen kunnen een aanvraag indienen bij het fonds.

Lokaal Sportakkoord Veendam

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Dit akkoord bestaat uit een aantal afspraken over sport en bewegen in de nabije toekomst. Er is in overleg met de verschillende partners voor gekozen om in te zetten op 3 ambities: Inclusief sporten & bewegen, Jeugd vaardig in beweging en Vitale sportaanbieders. De pilot Veendam Beweegt Sportfonds draagt bij aan de eerste ambitie; door de financiële drempel weg te nemen wordt sport en bewegen in de gemeente toegankelijk voor iedereen. De pilot heeft een looptijd van twee jaar. Daarna wordt bekeken of het Veendam Beweegt Sportfonds een structurele invulling kan krijgen.

Wanneer kom je in aanmerking

Het Veendam Beweegt Sportfonds is er voor inwoners van 18 jaar of ouder met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld wanneer je rond moet komen van een uitkering of te maken hebt met schulden. Voor vragen over de bijdrage van het fonds? Neem contact op met Veendam Beweegt: veendambeweegt@veendam.nl of kijk hier voor meer informatie.

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag kan digitaal, via deze link. De aanvraag wordt in behandeling genomen en de deelnemer ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wanneer de aanvraag tot een daadwerkelijke bijdrage komt, worden de lidmaatschapskosten met een maximum van €250,- rechtstreeks overgemaakt worden aan de sport- of cultuuraanbieder. De toekenning is voor een jaar, de deelnemer spreekt door het doen van de aanvraag de intentie uit om het hele jaar aan de sport- of cultuuractiviteit deel te nemen. De medewerkers van Veendam Beweegt zullen hierop toezien.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Veendam Beweegt Sportfonds? Stuur dan een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl.