Subsidies 

Iedere vereniging en organisatie die een bijdrage wil leveren in het verbeteren van het sport- en beweegaanbod in de gemeente Veendam kan hiervoor subsidie aanvragen.

Ben je op zoek naar een subsidie en/of fonds voor jouw sportclub? Onderhoud voor de accommodatie, verduurzaming van de vereniging, aanschaf van sportmaterialen of inkoop voor de kantine? Ben je van plan om een project op te starten? Hier zijn verschillende manieren voor om voldoende financiële middelen te genereren.

Voor veel sportverenigingen is het niet bekend dat er verschillende manieren zijn om projecten uit te kunnen voeren bij een gebrek aan financiële middelen.

Met behulp van subsidies en/of fondsen kunnen sport- en beweegaanbieders zonder winstoogmerk subsidie ontvangen voor investeringen die zorgen dat meer mensen mee gaan doen aan sport- en beweegactiviteiten.

 • Programma sportinnovator – ZonMw
 • Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccomodaties
 • Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023
 • Subsidieregeling gezonde leefstijl en beweegvriendelijke omgeving provincie Groningen 2021-2023 – provincie Groningen
 • Subsidieregeling projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord provincie Groningen 2021-2023 – provincie Groningen
 • Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021-2023 – provincie Groningen

 • Dirk Kuyt Foundation
 • Fonds Gehandicaptensport
 • Foppe de Haan Fonds
 • H.S. Kammingafonds/J.B. Scholtenfonds (?)
 • Johan Cruyff Foundation
 • Krajicek Foundation
 • Nationaal Ouderenfonds
 • Pasman Stichting (?)
 • Phelps Stichting voor spastici
 • Sandia Stichting (?)
 • Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
 • Stichting Carpe Diem Ulvenhout
 • Stichting De Donge Foundation (is voor stichting?)
 • Stichting Emmaplein Foundation
 • Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Stichting Old Grand-Dad Club
 • Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds
 • Stichting Sinnige Fonds
 • Stichting voor Elkaar
 • Stichting Wildervank Fonds
 • Stichting Zabawas
 • Vriendenloterij Fonds

 • Fonds Nieuwe Doen Groningen
 • Rabobank Foundation
 • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten
 • Stichting stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse Gemeente
 • Stichting Waarborgfonds Sport