Fit start

Alle inwoners in de leeftijdscategorie 60 tot en met 70 jaar uit de gemeente Veendam worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project ‘Fit Start’. Dit is een beweeg- en leefstijl project georganiseerd door Veendam Beweegt waarbij deelnemers op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met bewegen.

Aanleiding Fit Start

Van de volwassen Veendammers voldoet 56% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze score ligt onder het provinciaal en landelijk gemiddelde van 63%. Fit Start wordt ingezet om het deelnemen aan sport te vergroten en de deelnemers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met bewegen. De ambitie van Veendam Beweegt is een leven lang met plezier sporten en bewegen voor alle inwoners in de gemeente Veendam. Sporten en bewegen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid, voor de sociale contacten, voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en voor het meedoen in de maatschappij. Dit is opgenomen in de Sportnota 2021-2026. Daarnaast is het ook een uitgangspunt van de Gezondheidsnota 2021-2026.

Fit Start

Veendam Beweegt biedt de inwoners als start een gratis fittest aan waarin onder andere gekeken wordt naar:

  • Huidige conditie
  • Coördinatie
  • Kracht
  • Lenigheid

Aan de hand van de resultaten van de test volgt een gesprek om in overleg een passend vervolg op te stellen. Uiteraard is dit vrijblijvend. Deelnemers kunnen naar aanleiding van de resultaten door verwezen worden naar het project ‘de Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI), een cursus Valpreventie of de deelnemer kan op een laagdrempelige manier kennismaken met het beweegaanbod in de gemeente Veendam.

Aanmelden voor Fit Start

Aanmelden voor het project Fit Start kan door te mailen of te bellen met de medewerkers van Veendam Beweegt: veendambeweegt@veendam.nl of 06 86856864. De fittesten worden afgenomen in de maanden maart en april 2022. In overleg wordt een datum en tijd afgesproken. Het afnemen van de test en het gesprek duren ongeveer een half uur. De fittest en het gesprek worden afgenomen in het Henk Nienhuis stadion op het Leer- en Sportpark De Langeleegte.